Hovedgaden 27 det gamle

Realregister matr. 7h Hovedgaden 27

Realregister på opslag 420 Hvetbo herred 7h Brødslev – nu Hovedgaden 27 også dengang kaldet ”Hedebo”
Grunden er udstykket 23. september 1911 se evt. folie 389 opslag 394
Skøde fra J P Grønborg til Johan Marinus Knudsen den 10. juni 1914 nr. 16 folio 784
Skøde fra Johan Knudsen til Peter Christensen den 30. juni læst 11. juli 1917
11. marts 1929 adkomst for Dorthea Christensen
Skøde læst 22. marts 1937 til Inger Marie Christensen
Skøde læst 22.10.1937 til sognefoged Jens Hansen
Anna Kathrine Pedersen , skøde fra J Hansen 2. 6. 1943 læst 1109