Tinghøjgade 275

Familie til  Georg Adolfsen

Tinghøjgade 275 matr. Ingstrup præstegaard 2b
Ejer Knud Erik Adolfsen
2,11,1933 Hovedgaden 15a matrikel 7q Brødslev
Severin Karlsen fra Georg Adolfsen
15,6,1973 skifteretsdskrift som adkomst for Severin Karlsens privatskiftende arving.

Svend Adolfsen gårdmand Søndermarken Ingstrup født 25. november 1918 søn af Georg Peter Adolfsen, gift med Anna Dueholm født 16. april 1919 datter af Chr. Dueholm. Ejendommen har været i slægtens eje i 26 år. Bygningerne er bygget ca. 1900 og overtaget af Adolfsen 1945. Der var da opdyrket 24 tdr. land hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld c 16.500 kr. grundskyld ca. 8.000 kr. besætningen er ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 5 ungkvæg, 6 svin, og 3 får. Der er nu (1945) 2 heste, 8 køer, 8 ungkvæg, 8 svin og 3 får. Adolfsen har været på Børkop Højskole (Danske landmænd s 382)

Hovedgaden 46

Ingstrup Brugsforening

Ingstrup Brugsforening c 1910

Matrikel 1z Ingstrup Brugsforening
Skøde 23. august 1905 til Ingstrup og Omegns Brugsforening
Samme skøde 7. marts 1928 fra C. M Baggesen på matr. 1co og 1cp
Samme skøde 19. februar 1919 af S Thomsen på 1bp

Brugsforeningen har gennem et århundrede været rammen om livet i Ingstrup. Med Handel af alle fornødenheder til både den lokale befolkning og til turister, der har besøgt området.

Brugsen ca. 1915
Kilde: Egnssamlingen Saltum
Brugsen inventar omkring 1910 Kilde: Egnssamlingen Saltum

Mere om Brugsen: Lidt historie om Brugsen

Hovedgaden 39 og 41

Hovedgaden 39 matrikel 1ac Trudslev by

Slagterforretning nr. 39 og slikbutik nr. 41

Udstykket ved skrivelse af 6-10-1906 fra fol 1r fol 309 Kilde: Indskannede tingbøger Trudslev by opslag 66 og Realregister Ingstrup 1890-1905 opslag 365
Skøde fra G O Pedersen til Henrikke Nielsine Pedersen 21/10 læst 21/11 1906 bog 14
Skøde fra H K N Pedersen til Christen Johansen Houen d 12 læst 14/5 1919 bog 18 fol 857
Skøde fra C J Houen til Chr. Chren d 20 læst 27/5 1921 op 1ac bog 20
3b Georg Adolfsen til samme d 2 og 8 læst 17/2 1922 på 2d bog 20
Skøde f C Chren til Jens Pedersen på 1ac 2d 20 læst 30/6 1922 bog 20
Do J Pedersen til Chr Peter Pedersen på 1ac 2d d 6 læst 16/7 1920 bog 21
Do Georg Adolfsen til samme på 2e 25/6 1927 læst 28/3 1928 bog E
De privat skiftende arvinger i boet efter Chr. P Pedersen i flg. skifteretsattest l 4/4 1942 læ 19 på 1ac , 2d og 2e
Chresten Jansen skøde fra de skiftende arvinger på de 28/7 1942 l 1837
Ejnar Martin Steen skifte fra Ch Jansen på do lyst 14/3 1944 l 5029
14. marts 1944 Skøde til Ejnar Martin Steen. Ifl. Ft 1940 er han født 20. oktober 1913 i Saltum
17. april 1946 skøde til Frederik Vilhelm Deichmann
15. august 1947 Auktionsskøde til Tage Jensen han havde en slagterforretning
1961 bor Tage Jensen og Eva der havde slagterforretning

Hovedgaden 41 matrikel 1ad Trudslev by

Udstykket ved skrivelse 6/10 1906fra 1r fol 309

Kilde :Indskannede tingbøger Trudslev by opslag 68
Skøde fra P Pedersen til Ane Marie Christensen d 9 læst 15/7 1908 bog 14
Skifteretsattest læst 29/4 1933 på hendes arvinger på 1ad ejd 3000 kr.
Arveudlægsskøde l samme dato fra disse Edel Christensen på 1ad køb 3000 kr. ejd. 3000 kr.
Skøde til Edel Christensen 29. sept. 1933 hun havde forretning
1961 Edel Christensen har forretning
Skøde til Gunnar Jensen 22. marts 1965
Skøde til 1. Søren Malmberg og 2. Eva Jensen i lige sameje 2. juni 1986
8. februar 1988 skøde til Morten Flind

Hovedgaden 58-62

Hovedgaden 58-62 matr. 1e Trudslev

Drustrup forretning

Udstykket ved skrivelse af 29-4-1896 fra 1b folie 269 Realregister opslag 294 Ingstrup
Skøde fra Ingstrup Mejeri til Jens Andreas Thomsen d 11 læ 20-1-1897 bog 11 folie 91
Skøde fra Jens A Thomsen til Christian Nielsen d 9 læ 13-9-1899 på 1e
Skøde fra en Nielsen til samme på matr 2m den 2 læ 9-10-1907 bog 14 fol 609
Fogedudlæg skøde til P P Hedegaard på 1e og 2m d 6 læ 17-2-1909 bog 15 fol 147
Skøde fra P P Hedegaard til Johan Jensen Drustrup 1e 2m 22 og 28 febr. Læst 6-3-1917
Skøde f A L Larsen til J J Drustrup på 2af d 14-3 læst 17-4-1918 bog 18 fol 204
Skøde J J Drustrup til Jens J Kærgaard på 1e 2m 2af d 17 læst 24-4-1918 bog 18 fol 217
Skøde fra J J Kærgaard til Marinus Jensen Iversen d 26 læ 30-4-1919 bog 18 fol 835
Skøde f M J Iversen til A/S Aalborg Trælasthandel og grossere Chr Fod-? D 19 . 22/8 læst 1/9 1922

Skøde fra disse til købmand Poul Rasmussen i Ålborg d 21-10 læ 3-11 1922
Skøde fra P Rasmussen til Einar Nissen Skovsgaard d 16 læ 27-3 1925
Skøde E Nissen til Evald Nielsen d 3 læst 7-10 1927
Fogedudlægsskøde til Jens Vittrup Mortensen d 14 læst d 21-4-1928
Skøde J W Mortensen til Larsen Vejby Larsen på 1e, 2m, 2af d 7 læst 12-12-1928
Skøde L V Larsen til fhv. gdr. Søren Christian Sørensen d 23 løst 27-4-1929
Skifteretsattest l 3-12-1931 adkomst for Birgitte Marie sørensen på 1e, 2af, 2ag, 2m, 1ag, 1f, 1aø, 2s 2z Trudslev 23c Ingstrup

Hovedgaden 58-64
Egnssamlingen Saltum

Skøde læ 15-2-1932 fra hende til fhv. Møller Laurits Andersen Arden på de sammen købes 17.000 kr. ejd. 15.000 kr
Skøde l 16-12-1921 fra ham til A/S 15-12 1932 af Aalborg på 1e, 1f, 1ag, 1aø, 1bc, 2m, 2s, 2z, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 23c (alle af Trudslev) køb 35.000 kr e skyld 15.000 kr.
Skøde læst 18-9-1934 fra A/S 15/12 1932 af Ålborg til købmand Lars Christian Larsen på 1e, f, aø, 2m, r, z, af, ag, s, am, an, ao, 1ag, bc, 2ah, ai, ak, 2al Trudslev, 22 c Ingstrup by køb 22.700 ejdsk 22.200 Matrikel no. 1e Trudslev

Udstykket ved skrivelse 15/11 1932 Trudslev 1e, 1bc, 2m, 2h tinglysninger under 1bd. kilde Realregister Ingstrup 1890-1905 opslag 294

matrikel 1e Trudslev (Lange Elendighed)
2-11-1983 Skøde fra Lydia Nielsen og Per Korsgård Nielsen til Lis Thomsen
9-11-1936 Byggeservitut aflyst 4-11-1996
14-11-1906 (brev til) amtsvejvæsenet angående tilfyldning af en grøft aflyst 5,1,1995

Hovedgaden 60. matrikel 1e Trudslev ejerlav (Den Lange Elendighed)
1961 Stinne og Svend Lillelund ejer huset og han er Taxavognmand

  • Kilde:  Indskannede tingbøger Trudslev opslag 20
  • Og Jacob Pedersens noter om hvem der boede i husene 1961

Hovedgaden 59 – 65

 

Ingstrup Mejeriby
VHM                                                                                        

Hovedgaden Ingstrup med Vestre Skole yderst til højre. Hovedgaden 65 matr. Trudslev 1aa udstykket 19-10-1904.

Hovedgaden 63 og hovedgaden 61 uden indkørsel. Hovedgaden 63 med smedie og mølle Trudslev 1ø udstykkket 19-12-1903 fra 1s. Derefter Hovedgaden 59

Hovedgaden 59
Egnssamlingen Saltum

Hovedgaden 59: Udstykket ved skr. 26/7 1902 fra nr. 1s og 1u fol 307 med matriklerne 1v, 1u, 1x, 1ai på 408.

24. oktober 1927 Skøde til snedker Marius Christensen fra Jens Christensen.

Marius Christensen havde telefoncentral og snedkeri i huset. Marius er født 1904 i Trudslev og Erna hans kone er født 1907 i Ingstrup, de har børnene Karen f 1929 og Poul født 1936
26. marts 1929 samme på matr. 1x og 1ai
28. april 1987 skøde til Poul Christensen

Hovedgaden 36

Hovedgaden 36, Ingstrup
Kilde: Egnssamlingen Saltum

Hovedgaden 36  matr. 1æ Ingstrup Præstegaard, er bygget  1908
Skødet fra Christen Ulrich til Christen Sørensen 30.12.1908 læst 13.1-1909 nr. 15 folio 91
Skøde fra Chr. Sørensen til Ane Marie Andersen 16.6. 1914 læst 17.6.1914 bog 16 folio 791

Skøde Ane Marie Andersen til Thomas Christian Mathiasen Hovedgaden 36 26.4 læst 4.5.1923 bog 20

Skifteatteset læst 15.5.1934 som adkomst for arvinger efter Thomas Chr. Mathiasen Søren Jensen Mathiasen Ingstrup og gmd Christen Mathiasen
Skøde 5.10.1934 fra disse til husmand Peter Jensen Pedersen på 1æ købes 3500 ejd 3800
Skøde 7.3.1935 fra ham til fr. Johanne Marie Eriksen hendes familie:  Niels Peder Eriksen Ingstrup og Ane Marie Eriksen på 1æ

Folketælling 1940 Johanne Marie Eriksen f 1886 Ingstrup ugift syerske
Ane Marie Eriksen f 1893 (hendes søster) Trikotagehandler

1961 Grete og Jens Lykkegaard bor i huset og han er smedesvend
6. januar 1978 skøde til Jørgen Jensen fra Martin Christensen

Hovedgaden 27 det gamle

Realregister matr. 7h Hovedgaden 27

Realregister på opslag 420 Hvetbo herred 7h Brødslev – nu Hovedgaden 27 også dengang kaldet ”Hedebo”
Grunden er udstykket 23. september 1911 se evt. folie 389 opslag 394
Skøde fra J P Grønborg til Johan Marinus Knudsen den 10. juni 1914 nr. 16 folio 784
Skøde fra Johan Knudsen til Peter Christensen den 30. juni læst 11. juli 1917
11. marts 1929 adkomst for Dorthea Christensen
Skøde læst 22. marts 1937 til Inger Marie Christensen
Skøde læst 22.10.1937 til sognefoged Jens Hansen
Anna Kathrine Pedersen , skøde fra J Hansen 2. 6. 1943 læst 1109

Henry O Christensen, Ingstrup

Villa Elva, Skolebakken 15

Henry Oscar Christensen er født i Ugilt 18. september 1897.

søn af Peter Christensen og hustru Christine Christensen

Henry O Christensen var Baptistpræst i Ingstrup Menighed fra 1929 til 1938

Robert H Christensen

Skolebakken 15 2018

Robert fortæller en pudsig historie: Vores hus lå er par huse fra Ingstrup Skole. Det var førstelæreren der havde ladet sin bil stå uden at  trække håndbremsen. Bilen besluttede at tage på eventyr og trillede med større og større fart indtil den pløjede vores stakit ned. Og det var nok meget heldigt. Læreren kunne selv hente sin bil og ved hjælp af tilskuere bringe den fri af stakittet. Jeg tror ikke bilen havde taget nogen som helst skade, det var jo dengang biler var lavet af stål og ikke som i dag af Folie.

Henry Christensen 70 år
Henry Christensen