Haugaardsvej 10 Ingstrup

Niels Christian Andersen  

Familie og oplysninger på Niels Christian Andersen født 24. juli 1902 gmd. i

Haugaardsvej 10

Haugaard, Ingstrup. Søn af Jens P Andersen gift med Ingrid Marie Madsen født 28. marts 1906 Ingstrup datter af Chr. Madsen. Gårdens navn er “Haugaard” den har været i slægtens eje i 37 år. Bygningerne er opført 1908 og overtaget af Andersen 1928. Der var da opdyrket 32 tdr. land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld 29.600 kr. grundskyld 17.300 kr.

Besætningen var ved overtagelsen ligesom nu (1945) 3 heste 10 køer, 15 ungkvæg, 15 svin og 3 får.

Andersen har været på Ryslinge Højskole og Halvorsminde ungdomsskole. Er telefonabonnenternes tillidsmand og næstformand i den lokale sygekasse. Han har været formand og medstifter af Ingstrup og Omegns kontrolforening, Ingstrup mejeri, Ingstrup Forsamlingshus. Formand for Hesteforsikringsforeningen og formand for Sygeplejeforeningen. Er nu i bestyrelsen for den lokale gødningsforening og lokal referent til Aalborg Stifttidende og Vendsyssel Tidende. (Danske landmænd s 382)

:Skøde til Niels Christian Andersen 19,6,1928 og 6,11,956 Haugaardsvej 10 matrikel 8a
1,9,1977 Skifteretsattest som adkomst for Ingrid Andersen

Folketælling 1940 Ingstrup

Ingstrup matr 8a og 14 f Ingstrup Haugaardsvej 10 Ingstrup
N Chr Andersen f 1902 Ingstrup gårdejer
Ingrid Marie f 1906 Ingstrup
Anne Birthe f 11,7,1932 Ingstrup
Peder Haugaard f 30,7,1929 –
Lisbeth Vibeke f 23,2,1938 –
Verner Skøttrup f 22,11,1924 Skøttrup forkarl
Frode Søndergaard f 1,9,1925 Ingstrup

Gl. Ingstrupvej 35

Jens Peder Andersen Gl. Ingstrupvej 35

1940 Folketælling

Matrikel 4b Gl. Ingstrupvej

Ingstrup matr 4b Ingstrup Gl Ingstrupvej 35
Jens Peter Andersen f Saltum 1881 gårdejer
Ane Marie Andersen f Ingstrup 1877

25. juli 1942.

skøde til Jens Peter Andersen fra Peder Christensen Gl Ingstrupvej 48 mat 8k
17,10,1952 Ane Marie Andersen skifteretsattest tillige på 8g og 32 m med flere

 

 

 

Tinghøjgade 275

Familie til  Georg Adolfsen

Tinghøjgade 275 matr. Ingstrup præstegaard 2b
Ejer Knud Erik Adolfsen
2,11,1933 Hovedgaden 15a matrikel 7q Brødslev
Severin Karlsen fra Georg Adolfsen
15,6,1973 skifteretsdskrift som adkomst for Severin Karlsens privatskiftende arving.

Svend Adolfsen gårdmand Søndermarken Ingstrup født 25. november 1918 søn af Georg Peter Adolfsen, gift med Anna Dueholm født 16. april 1919 datter af Chr. Dueholm. Ejendommen har været i slægtens eje i 26 år. Bygningerne er bygget ca. 1900 og overtaget af Adolfsen 1945. Der var da opdyrket 24 tdr. land hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld c 16.500 kr. grundskyld ca. 8.000 kr. besætningen er ved overtagelsen 2 heste, 6 køer, 5 ungkvæg, 6 svin, og 3 får. Der er nu (1945) 2 heste, 8 køer, 8 ungkvæg, 8 svin og 3 får. Adolfsen har været på Børkop Højskole (Danske landmænd s 382)

Hovedgaden 46

Ingstrup Brugsforening

Ingstrup Brugsforening c 1910

Matrikel 1z Ingstrup Brugsforening
Skøde 23. august 1905 til Ingstrup og Omegns Brugsforening
Samme skøde 7. marts 1928 fra C. M Baggesen på matr. 1co og 1cp
Samme skøde 19. februar 1919 af S Thomsen på 1bp

Brugsforeningen har gennem et århundrede været rammen om livet i Ingstrup. Med Handel af alle fornødenheder til både den lokale befolkning og til turister, der har besøgt området.

Brugsen ca. 1915
Kilde: Egnssamlingen Saltum
Brugsen inventar omkring 1910 Kilde: Egnssamlingen Saltum

Mere om Brugsen: Lidt historie om Brugsen

Hovedgaden 59 – 65

 

Ingstrup Mejeriby
VHM                                                                                        

Hovedgaden Ingstrup med Vestre Skole yderst til højre. Hovedgaden 65 matr. Trudslev 1aa udstykket 19-10-1904.

Hovedgaden 63 og hovedgaden 61 uden indkørsel. Hovedgaden 63 med smedie og mølle Trudslev 1ø udstykkket 19-12-1903 fra 1s. Derefter Hovedgaden 59

Hovedgaden 59
Egnssamlingen Saltum

Hovedgaden 59: Udstykket ved skr. 26/7 1902 fra nr. 1s og 1u fol 307 med matriklerne 1v, 1u, 1x, 1ai på 408.

24. oktober 1927 Skøde til snedker Marius Christensen fra Jens Christensen.

Marius Christensen havde telefoncentral og snedkeri i huset. Marius er født 1904 i Trudslev og Erna hans kone er født 1907 i Ingstrup, de har børnene Karen f 1929 og Poul født 1936
26. marts 1929 samme på matr. 1x og 1ai
28. april 1987 skøde til Poul Christensen

Hovedgaden 36

Hovedgaden 36, Ingstrup
Kilde: Egnssamlingen Saltum

Hovedgaden 36  matr. 1æ Ingstrup Præstegaard, er bygget  1908
Skødet fra Christen Ulrich til Christen Sørensen 30.12.1908 læst 13.1-1909 nr. 15 folio 91
Skøde fra Chr. Sørensen til Ane Marie Andersen 16.6. 1914 læst 17.6.1914 bog 16 folio 791

Skøde Ane Marie Andersen til Thomas Christian Mathiasen Hovedgaden 36 26.4 læst 4.5.1923 bog 20

Skifteatteset læst 15.5.1934 som adkomst for arvinger efter Thomas Chr. Mathiasen Søren Jensen Mathiasen Ingstrup og gmd Christen Mathiasen
Skøde 5.10.1934 fra disse til husmand Peter Jensen Pedersen på 1æ købes 3500 ejd 3800
Skøde 7.3.1935 fra ham til fr. Johanne Marie Eriksen hendes familie:  Niels Peder Eriksen Ingstrup og Ane Marie Eriksen på 1æ

Folketælling 1940 Johanne Marie Eriksen f 1886 Ingstrup ugift syerske
Ane Marie Eriksen f 1893 (hendes søster) Trikotagehandler

1961 Grete og Jens Lykkegaard bor i huset og han er smedesvend
6. januar 1978 skøde til Jørgen Jensen fra Martin Christensen

Forretninger i Ingstrup 1910-1915

Kendte forretninger i Ingstrup 1910-1915

Jens Pedersen Cykelhandler

Kilde til billedet: Historisk arkiv, Hjørring

Jens Christian Pedersen er født i Brødslev Ingstrup 23. september 1887 søn af Peder Christian Nielsen og hustru Hedevig Marie Kirstine Pedersen. Har børnene Gerda Pedersen f 1916, Astrid Pedersen f 1918, Kirstine Pedersen f 1920, Henning Pedersen f 1923 og Poul Pedersen f 1927.

28.9.1912 I Ingstrup sogn, han fik næringsbrev som cykelfabrikant

Jens Boelskifte, Manufaktur

Jens Boelskifte (Andersen) er født i Saltum 6. marts 1868 forældre er Søren Andersen og Ane Villadsdatter. Han er gift med Katrine Jensen. Født 1870 i Aaby. De havde børnene Holger f 1902, Henry f 1904, Mary f 1908, Åge f 1909, Ellen f 1912 jan. Margrethe f 1912 dec. Ved folketællingen 1916 står han er Træhandler

 

Henrikke Pedersen, sæbehuset

Henrikke Pedersen er født i Jetsmark 28. marts 1864 og døbt Henrikke Christiane Nielsine Pedersen. Hendes forældre er Lars Pedersen og Kirstine Pedersdatter.

Folketælling 1916 Ingstrup Mejeribyen hus 12

Henrikke Pedersen f 28-3-1864 (Jetsmark) Detailhandler, Anna Larsen f 21-3-1890 Ekspeditrice, Katrine Larsen f 25-10-1894 Dameskrædderinde

 

 

Arent Andersen, Skrædder

Arent Andersen er født i Hune 23. marts 1880 forældre Jens Andersen og hustru Ane Petrea Arentsen. Han blev gift med Maren Mathiasen. I Folketællingen 1921 bor familien i Rubjerg sammen med sønnen Viggo Andersen der er født 1919.

1912 får han næringsbevis som Skrædder i Ingstrup sogn

 

Drustrup forretning

Johan Jensen Drustrup er født i Ejersted, Saltum sogn den 17. september 1886 forældre er Jens Jørgen Nielsen og hustru Maren Poulsen. Han er gift med Petrea Christensen født 26. juni 1884 i Ingstrup. De får børnene Jens Dige Drustrup f 1909, Kaj Christen Dige Drustrup f 1912 og Svend Dige Drustrup f 1915.

Familien bor 1924 i Vester Hjermitslev, hvor Petrea dør 15. maj 1924

 

Johan M Knudsen, skomagermester

Johan Knudsen er født i Ingstrup 7. oktober 1889 forældre Niels Andreas Knudsen og hustru Ane Marie Eriksen. Han er gift med Frederikke Sørensen f 1895 i Thise. De har børnene Svend Aage Knudsen f 1917(min far), Villy f 1920 og Jens Andreas Knudsen f 1925. Han er skomagermester og bor 1916 i Ingstrup og flytter 1917  til Viborg som soldat

Gregers P Pedersen Træhandler

Gregers Peter Pedersen er født i Saltum 15. januar 1866, søn af Peder Christian Christensen og Mette Marie Sørensdatter. Han bliver gift med Maren Sørensen f 1870 Ingstrup. De får sønnen Peder Erik Pedersen f 1892. Han er Træhandler

 

 

Niels Nørgaard med forretning

Niels Nørgaard er født 25. juni 1856 i Brødslev Ingstrup, søn af Peder Christensen og Johanne Pedersdatter. Han er ikke gift. Bor ved folketællingen i Ingstrup Mejeribyen hus 1, og som ekspedient har han Niels Chr. Pedersen f 10-2-1894, og Peder Chr. Pedersen Østergaard f 5. maj 1888 han er bagersvend

 

 

 

Ingstrup Brugsforening

I 1898 den 12. januar var der stiftende generalforsamling i Ingstrup Brugsforening. Den blev startet i forsamlingshuset, og den første uddeler var Niels Nørgaard. Han blev afløst af Jens Sørensen Bakken, Skovsgaard 1. juni 1899. Den butik, man fik bygget blev solgt 1905. Og man havde købt grund på Præstegårdens jord, hvor man ønskede og bygge en ny bygning. Den stod færdig 31. maj 1905. Det er nuværende bygning. Der gennem tiderne er blevet moderniseret.

 

Ingstrup Brugsforening

Ingstrup Brugsforening har haft et langt liv. Allerede i 1898 var en gruppe af borgere enige om at lave en Brugsforening, hvor de kunne handle med dagligvarer.

Helge Ottov har lavet et fint strejftog gennem de gamle protokoller for Ingstrup Brugsforening. Jeg har fået lov til og tilføje hans oplysninger her på siden, tak for det. Ingstrup Brugs jubilæumsskrift 1898-1988

Skødeoversigt køb af grund til Brugsen 1898
Skøde fra Ingstrup Mejeri til Ingstrup Brugs 1898-1901

Skøde fra Ingstrup Mejeri til Ingstrup Brugsforening 1898- læst 1902

Undertegnede bestyrelse for Ingstrup Mejeri skøder og til fuldkommen ejendom overdrager herved til Ingstrup Brugsforening den nævnte Mejeri tilhørende ved skrivelse af 19. november 1898 udstykkede parcel. Matrikel 1l Trudslev Ingstrup sogn, hartkorn ½ alb. Gl skat 5øre hvoraf svares i Præste og Kongetiende til hver Tiende tager ¼ frk byg.
Parcellen er for længst overtaget af brugsforeningen der har ladet bygge og som fremtidig udreder deraf gående skatter og afgifter. Købesummen 40 kr. fireti kroner er berigtiget. Retsanmærkning frafaldes om en deklaration til Amtsvejvæsenet.
Ingstrup den 23. februar 1901
Lars Andersen Dam, Jens Chr. Vestergaard, Jens Peter Sørensen, Søren Knudsen, Lars Søndergaard, Lars Severin Jensen, Peder Thomsen, Otto Kristensen, Jens Havgaard. Påtegnes til tinglæsning i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 19. november 1898. Parcellens Hartkorn og gammelskat er som foran anført
Hjørring amt den 6. marts 1901 J. Wedell Wedelsborg
Læst Hvetbo herreds ret 13. marts 1901 p 12 page 857 Hastrup
Skøde fra Ingstrup Mejeri til ”Ingstrup Brugsforening” den 23/2, læst 13/3,1901 pantebog nr. 12 folio 857
Skøde fra Ingstrup Brugsforening til Peder Christian Carlsen f 5 læst den 9/8 1905 pantebog nr. 14 folio 17
Skøde fra P. C. Carlsen til Jacob Sørensen d 25 læst den 27/2 1907 pantebog nr.14 folio 479
Skøde fra J Sørensen til Christian Thomsen d 15 læst den 22/4 1908 pantebog nr. 14 folio 804
Skøde fra C Thomsen til Peter Thomsen d 8 læst den 16/10 1918 pantebog nr. 18
Solgt ved tvangsauktion 27/6 1934
Auktionsskøde l 3/2 1936 til Mejerist J C Andreasen
Do læ 23/6 1938 til skrædder Martin Jensen

Skødeoversigt køb af grund 1905
Skøde fra Ingstrup pastorat til Ingstrup Brugsforening 1905

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift tillæg til skøde fra 1905

Købekontrakt Skøde til Ingstrup Brugsforening mat 1z Ingstrup Præstegaard
Undertegnede sognepræst for Ingstrup – V. Hjermitslev og Alstrup sognekald sælger i henhold af Kirke og undervisningsministeriets dertil skrivelse af 7. april 1905 give samtykke og under forbehold af Stiftsøvrighedens approbation, samt i forventning af fornøden udstykningstilladelse til Ingstrup Brugsforening eller “Ingstrup og Omegns Brugsforening” i en parcel af Præstegårdens jorder mat no. 1k af Ingstrup Præstegård, Ingstrup sogn, nemlig den under udstykning værende nordvestlige del af nævnte ejendom (matr. n 1k) der er afmærket og som udgør 39300 alen på Kvm
Overdragelsen sker på følgende Vilkår
1. at parcellen, der allerede af køber er taget i besiddelse, udredes denne alle kgl. Og kommunale skatter og afgifter af enhver art, der forfalder efter 1. april 1905
2. Det er købers egen sag at erholde rette vedkommendes tilladelse til anbringelse af overkørsel fra parcellen ti byvejen ud for denne
3. Det påhviler køberen og efterfølgende ejere af parcellen at holde denne lovlig indhegnet overalt hvor den støder umiddelbart op til sognekaldet jorder uden at det kan kræves at sognekaldet deltager i hegnets opførelsen eller hegnets vedligeholdelse. For så vidt parcellen støder op til en af præsteembedets allerede solgt parcel, og dennes ejer i sit adkomstdokument fra præsteembedet givet tilsagn om refusion af udgifter ved opførelsen af halvt hegn hos ejeren af den herved solgte parcel påhviler det køberen, på anfordring at yde sådan refusion til naboen når denne påtaler det, hvad han skal være berettiget til. Omvendt tilkommer det køberen lignende refusionsret hos senere købere af sognekaldets umiddelbart tilstødende jorder i sognekaldet påtager sig dog i de her omhandlende henseender ikke noget som helst forpligtelse, men tilsiger at en hertil svarende bestemmelse vil blive påtagen i senere købekontrakter. Afløb fra parcellen må ikke føres til landevejsgrøften. Det gøres køberen og senere lejere til pligt ingensinde af bygge privatvejen ved hvilken parcellen er beliggende nærmere end 3 alen. De her omhandlede servitut bestemmelser bekræftes i sin tid læst og noterede som hæftelse på den solgte parcel i hvilken henseende enhver rets anmærkning frafaldes kapitalværdien af den særlige hegnspligt, som pålægges køberen, antages ikke at ville overstige 50 kr.
4. Køberen udreder alene alle med handelen og den fuldbyrdelse forbundne omkostninger, derunder også udstyknings omkostninger, alt uden nogen som helst udgift for sognekaldet.
5. køberen gøres bekendt med og må respektere at Præsteembedet mangler tinglæst adkomst på det solgte at der påhviler det solgte i forening med kaldet øvrige jorder og tiender 1/6 bankhæftelse 818 kr 81 øre ifølge obligation tinglæst 26. november 1841m hvilken bankhæftelse dog ikke skal vedkomme køberen og at der er tinglæst forskellige forpagtnings kontrakter angående Præstegården jorder.
6. Selve købesummen udgør af 1200 ¤ al af 20 øre 240 kr.
Og af resten 2730 ¤ 10 øre 273 kr. i alt 513 kr.
Er femhundrede tretten kroner, der forrentes med 45 p.a. fra 1. april d. a. og som betales konstant og aldeles skadesløst tilligemed renterne til stiftsmidlerne i 11. juni termin d. a. hvorefter skøde udstedes så snart ske kan efter udstykningens beviligelse
7. Skødet på den solgte parcel gives i øvrigt overstemmende med nærværende kontakt således at overdragelsen finder sted med samme såvel almindelig og særlige rettigheder, byrder, forpligtelser hvormed parcellen har tilhørt sognekaldet og under hjemmelsansvar for dette efter loven.
Underskrevne bestyrelse for Ingstrup Brugsforening eller Ingstrup og omegns Brugsforening erkender herved på nævnte Brugsforenings vegne med sognepræsten for præsten for Ingstrup, V. Hjermitslev og Alstrup sognekald af have indgået foranstående kontrakt, hvilken Brugsforeningen forpligter sig til at opfylde punktlig og aldeles skadesløst , ligesom den i tilfælde af søgsmål i anledning af denne kontakt underkaster sig den hurtige retsforfølgning efter forordning af 25. januar 1828. Som Legimation for bestyrelsen vedlægges en extrakt udskrift af Brugsforeningens Forhandlingsprotokol. Ingstrup den 29. maj 1905
L. Bruun sognepræst, Lars Søndergaard Nielsen Dam, Christen Jensen, Erik Østergaard, Peder Chr, Christensen. Til vitterlighed Chr. L Eriksen sognefoged, Joh Bruun Forpagter
Foranstående købekontrakt approberes herved
Aalborg Stiftsøvrighed den 21. juni 1905 Bruun, Fredrik Nielsen
SKØDE
Undertegnede sognepræst for Ingstrup, V. Hjermitslev og Alstrup sognekald skøder og fuldkommen ejendommen overdrager herved til Ingstrup Brugsforening eller ”Ingstrup og Omegns Brugsforening”
Den i foranstående købekontrakt omhandlede ved skrivelse af 19. juli 1905 udstykkede parcel matr. 1z af Ingstrup Præstegaard i Ingstrup sogn af hartk. 1 ¼ alb
Købesummen 513 kr. er betalt og da købekontrakten i øvrigt er skadesløst opfyldt så hjemles den solgte parcel på lovlig måde dog med de i kontraktens post 5 nævnte bemærkninger. Kontraktens post 3 ønskes læst som servitut.
Ingstrup præstegaard den 18. august 1905 L Bruun sognepræst
Påtegnes til tinglæsning i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 19. juli d. a. Parcellens hartkorn er som foran anført. Hjørring amt den 21. august 1905

 

 

 

 

Hovedgaden 27 det gamle

Realregister matr. 7h Hovedgaden 27

Realregister på opslag 420 Hvetbo herred 7h Brødslev – nu Hovedgaden 27 også dengang kaldet ”Hedebo”
Grunden er udstykket 23. september 1911 se evt. folie 389 opslag 394
Skøde fra J P Grønborg til Johan Marinus Knudsen den 10. juni 1914 nr. 16 folio 784
Skøde fra Johan Knudsen til Peter Christensen den 30. juni læst 11. juli 1917
11. marts 1929 adkomst for Dorthea Christensen
Skøde læst 22. marts 1937 til Inger Marie Christensen
Skøde læst 22.10.1937 til sognefoged Jens Hansen
Anna Kathrine Pedersen , skøde fra J Hansen 2. 6. 1943 læst 1109

Københavnertur 1961

Københavnertur 1961 fra Ingstrup Skole

Kilde: Lisbeth Larsen

Billedet er taget 14. maj 1961 på Strandvejen 93 København
Øverst: Venstre, Lærer Kristensen, Jens Peter Østergaard- Jensen, Hyldgaard,
Hans Peter Bang Andersen, Stig Hyldgaard, Verner Jensen
Række 4. Venstre. Ingelise Mathiasen, Kirsten Madsen, Lisbeth Larsen, Inger Wolf, Lydia Lillelund
Mona Jensen, Inger Nielsen, Astrid Jensen, Fru Wolf
Række 2 Venstre: Georg Adolfsen, Lykke, Svend Fauerskov Jensen
Torkild Jensen, ?, Leif Nielsen, Jacob Steen, Svend Erik Pedersen
Række 1 Venstre: Egon Jørgensen, Preben Hjørringgaard, Helge Roed, Jørgen Christensen, Jens Anton Christensen, Erik Hjørringgaard, Torben Poulsen, Ejnar Sørensen, Svend Ulrik